JIDUda 2018 yilda o‘tkaziladigan ilmiy-amaliy konferensiyalar ro‘yxati

Tadbir nomi

Mas’ul

Vaqti

  1.  

“Turizm industriyasi: Jahon rivojlanish tendensiyasi va milliy ustuvor yo‘nalishlar”

Sh. Sharifxo‘jaev,

L. Tashpulatova,

M. Xamdamov

17 yanvar 2018 y.

  1.  

“Hozirgi zamon xalqaro munosabatlarining dolzarb masalalari: siyosat, iqtisodiyot va huquq”

S. Murataev,

A. Umarov

14 mart 2018 y.

  1.  

“Tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy aloqalar uchun kadrlar tayyorlashda til ta’limi masalalari”

“Til ta’limi markazi” direktori

22 fevral 2018 y. 

  1.  

“Xalqaro huquqning dolzarb muammolari: nazariya va amaliyot”

A. Mo‘minov,

Sh. Raxmonov

27 aprel 2018 y.

  1.  

“Zamonaviy xalqaro munosabatlarning xususiyatlari va O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlari”

M. Baxadirov,

U. Xasanov

18 may 2018 y.

  1.  

“2017 – 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: siyosat, iqtisodiyot va huquq masalalari”

Sh. Raxmanov,

M. Baxadirov,

M. Xamdamov

C. Murataev

19 oktabr 2018 y.

  1.  

“Mamlakat investitsiya muhitni takomillashtirish – O‘zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning asosiy omili”

I. Mavlanov,

Sh. Sharifxo‘jaev,

U. Sharipova,

M. Xamdamov.

22 noyabr 2018 y.